Cosly.com & arbeidsmediation& narrowcasting

image frameWonden kunnen via het WCS (Wound Consultant Society) model of via het TIME model onderverdeeld worden. Hierdoor ontstaat er een duidelijkheid in het beoordelen van een wond waardoor er eenduidig behandel beleid kan worden gemaakt.

WCS Classificatiemodel
Het classificatie model deelt de wonden op in een drietal kleuren, namelijk zwarte, gele en rode wonden. Het model is niet toepasbaar op brandwonden en oncologische wonden. De lokale behandeling van deze wonden wordt bepaald door onder andere de diepte, het oppervlak en de plaats van de wond en de algehele conditie van de patiënt.
Voorbeeld beslisbooom wondbehandeling obv WCS-model (infectie en diep/ondiep extra toegevoegd)
Wondbehandeling volgens bovenstaand schema kunt bepalen met het online Klinion stroomschema.


TIME Classificatiemodel

is een nieuw wondzorgconcept voor chronische wonden, dat laat zien hoe je dat bereikt.
Het brengt een aantal onderdelen van de wondzorg samen in één wondgenezingsmodel dat je helpt de juiste doelen te stellen voor de wondzorg.
Het doel is een gezond wondbed te krijgen; zonder necrose, zonder veel pathogene microorganismen, met weinig exsudaat en een goede vascularisatie (bloedvoorziening). Pas als dat alles bereikt is kan een wond dicht granuleren of is een huidtransplantatie mogelijk.
Dit alles is niet nieuw, wel nieuw is dat ze bij wondbedvoorbereiding steeds gezamenlijk bekeken worden.

De vier barrières voor wondgenezing: TIME
Deze vier letters staan voor de vier factoren die de genezing van chronische wonden belemmeren:

Tissue
: dood of ongezond weefsel vertraagt de genezing en is een bron voor infectie.
Oplossing: debridement

Infection / inflammation: een infectie of een continue ontsteking waarbij er continu een verhoogd aantal ontstekingsbevorderende stoffen in de wond aanwezig is (proteasen, cytokinen, zuurstofradicalen).
Oplossing: anti-infammatie middelen, protease-inhibitie (remmers) Infection (infectie): anti-microbiele middelen, antiseptica, antibiotica.

Moisture: te veel wondvocht in chronische wonden werkt ongunstig op de genezing.
Oplossing: herstellen vochtbalans

Edge: door verstoorde celgroei en een overmatige hoeveelheid eiwitafbrekende enzymen (proteasen) groeien de wondranden onvoldoende aan.
Oplossing: de wondranden moeten optimaal verzorgd zijn: debriment, antiseptica en een juist verband

Klinion is een merk van Mediq Medeco | © Copyright 2010 - 2015 Mediq Medeco | Disclaimer | Sitemap