Cosly.com & arbeidsmediation& narrowcasting

image frame“Decubitus is weefselversterf, veroorzaakt door de inwerking op het lichaam van druk-, schuif- en wrijfkrachten of een combinatie van deze factoren”. (CBO)
Door langdurige blootstelling aan druk, schuif krachten en wrijf krachten op de huid ontstaat er een verminderde doorbloeding wat kan leiden tot necrose en uiteindelijk tot een wond. Dit komt met name voor bij bedlegerige mensen, of mensen die zijn geïmmobiliseerd.
Decubitus treedt met name op daar waar de uitstekende botten vlak onder de huid liggen zonder de bescherming van spierweefsel en vet. Voorkeur plaatsen zijn de hielen, stuit, ellebogen, achterhoofd en heup.

Decubituswonden zijn onder te verdelen in graden:

Graad 1:


Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid.
Andere mogelijke kenmerken zijn verkleuring van de huid, warmte, oedeem en verharding.

Graad 2:


Oppervlakkig huiddefect van de opperhuid, al dan niet met aantasting van de onderliggende lederhuid. Het defect manifesteert zich als een blaar of oppervlakkige ontvelling.

Graad 3:


Huiddefect met schade of weefselversterf van de huid en onderhuids weefsel. De schade kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende bindweefselvlies

Graad 4:


Uitgebreide weefselschade of weefselversterf aan de spieren, botweefsel of
ondersteunende weefsels, met of zonder schade van opperhuid of lederhuid.

Drukpunten met verhoogd risico op decubitus, weergegeven in verschillende houdingen:
Behandeling:
Om de wond zo goed mogelijk te behandelen is een juiste rapportage over het verloop van de wondgenezing van belang, belangrijke aspecten hierbij zijn: De belangrijkste factor bij een preventieve therapie is het wegnemen van de druk. In ieder stadium is het daarom belangrijk om preventieve en/of curatieve materialen te gebruiken. Denk hierbij aan speciale zitkussens , matrassen , en andere drukverlagende materialen.

Daarnaast is het regelmatig toepassen van wisselligging en indien mogelijk actieve
mobilisatie belangrijk:


               Wisselligging                                       SemiFowler houding

Klinion is een merk van Mediq Medeco | © Copyright 2010 - 2015 Mediq Medeco | Disclaimer | Sitemap