Cosly.com & arbeidsmediation& narrowcasting

image frame

Hier houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes op het gebied van wondzorg én van de nieuwe producten waar we extra trots op zijn!
ZN heeft samen met het verpleegkundig beroepsveld, marktpartijen en het CVZ een aanvraagformulier verbandmiddelen ontwikkeld. Het aanvraagformulier is een eerste stap in de protocolontwikkeling van wondzorg. Dit formulier komt tegemoet aan de vraag of de wondzorg kortdurend of complex en langdurig is. Het bevordert hier eenduidig mee om te gaan zowel voor de voorschrijvers als de apotheken en leveranciers die de verbandmiddelen afleveren. Kwaliteit en kostenbeheersing gaan hand in hand.

De wijze van het verstrekken en vergoeden van verbandmiddelen staat in de ‘Regeling Hulpmiddelen’. Daarin staat onder andere dat verbandhulpmiddelen bij acute wondzorg voor eigen rekening van de verzekerde komen en dat bij chronisch complexe wondzorg de kosten binnen de zorgverzekering vallen. Tot op heden was het bijna ondoenlijk voor het veld om dit vast te stellen. Het ontwikkelde aanvraagformulier biedt hiervoor een oplossing. Het is ook een eerste aanzet om te komen tot verdergaande protocollering om, als er eenmaal vastgesteld is dat het om chronische complexe wondzorg gaat, de juiste zorg te bieden. De minister van VWS heeft bepaald dat de aanspraak op hulpmiddelenzorg, zoals de hele zorgverzekeringswet, voor 2012 functiegericht omschreven moet zijn. Voor verbandmiddelen houdt dat tevens in dat naast het onderscheid tussen acute wondzorg of chronische wondzorg, er ook volgens een wondprotocol de juiste verbandmiddelen geleverd worden.

Betrokken partijen gaan nu van start met dit aanvraagformulier dat zowel de voorschrijvers als de apothekers en leveranciers gebruiken. Tijdstip van invoering, het verplichtend karakter en dergelijke is afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar.

Het formulier en protocol kunt u hier vinden

Bron: www.zn.nl

Klinion is een merk van Mediq Medeco | © Copyright 2010 - 2015 Mediq Medeco | Disclaimer | Sitemap