Cosly.com & arbeidsmediation& narrowcasting

image frame

Hier houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes op het gebied van wondzorg én van de nieuwe producten waar we extra trots op zijn!
PERSBERICHT

Oprichting Wondplatform Nederland
Kwalitatieve wondzorg is noodzaak

Op donderdag 15 april heeft in Nijmegen de oprichting plaats gevonen van het Wondplatform Nederland. Doelstelling van het platform is behoud van wondzorg op een gegarandeerd kwaliteitsniveau. Kwalitatieve wondzorg moet bereikbaar zijn voor iedere verzekerde. Noodzakelijk hierbij is de garantie voor keuzevrijheid voor professional en patiënt en moet samenwerking in de keten vooropstaan en ongehinderd mogelijk zijn.

Met de oprichting van het wondplatform is een belangrijk samenwerkingsverband ontstaan waarbij de initiatiefnemers op constructieve wijze tegenwicht bieden aan het beleid van zorgverzekeraars en overheid. Zorgverzekeraars hebben in het proces van zorginkoop een steeds sterkere focus op prijs dan op kwaliteit. Het aanbod van kwalitatieve wondzorg kan hierdoor ernstig onder druk komen te staan.

De bezuinigingen die de overheid de komende jaren moet realiseren, trekken een zware wissel op de gezondheidszorg. Een positief gewaardeerd beleidsvoornemen is een aantal ziekten en aandoeningen onder het systeem van integrale bekostiging te brengen. Alle ziektebeelden worden beschreven op basis van de functiestoornis die door inzet van zorg moet worden opgeheven. Deze benadering waarborgt de rol van professional en patiënt. Het Wondplatform maakt zich sterk voor heldere afspraken over de te leveren zorg en zorgstandaarden. Dat biedt een garantie voor de kwaliteit van die zorg.

Het Wondplatform Nederland wil een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een beleid dat recht doet aan professional en patiënt. De professionals die in dit platform samenwerken – medisch specialisten, (wond)verpleegkundigen, verplegend en verzorgend personeel, huisartsen, apothekers en verpleeghuisartsen – hebben in samenwerking met patiëntengroepen en industrie, daarom vijf agendapunten benoemd:
• meewerken aan de ontwikkeling van zorgstandaarden
• kennis verspreiden over best practices
• preventieprogramma’s ontwikkelen
• wetenschappelijk onderzoek stimuleren en initiëren.
• criteria voor wondexpertisecentra benoemen

Kijk voor meer informatie op de website van wondplatform

Klinion is een merk van Mediq Medeco | © Copyright 2010 - 2015 Mediq Medeco | Disclaimer | Sitemap